Kontakt lärare

Mentor, Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Mentor, Matematik, NO och SO – Mattias Lundqvist (MLT)Skicka mail

svenska och engelska- Annika Carselid (ACD)Skicka mail

Musik – Gisela Hök Ternström (GHM)Skicka mail

Kör – David Stadell (DSL)Skicka mail

Kör -Jakob Lundqvist (JLT)Skicka mail

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

tyska – Anette Sjöström (ASM)Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv Skicka mail

Matematik – Madelene Sjöholm Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail